Beregn en pris   |   Opprett meg som kunde   |   Kunde login   |   Fortsett min bestilling  
 
 
OM DISCOUNT PRINT
  Referanser
Produkter
  Brevpapir
  Bøker / Magasiner
  CD/DVD Covers
  Foldere/ Brosjyrer
  Hefter
  Løse ark/Flyers
  Postkort
  Tilbudsmapper
  Visittkort
OM DIGITALTRYKK
OM OFFSETTRYKK
 
 
Tilmeld nyhetsbrev
Og motta løpende informasjoner om tilbud og nye produkter fra discountprint.no
Navn
E-mail
Les mer
 
 
 
PDF

Maskiner
Vi benytter markedets beste printere til tradisjonelt print, og har en daglig kapasitet på ca. 1 million print.
Vi printer 4+4 i på en gang og direkte fra rull til ark på 2 stk. Man-Roland Dicopress. Disse maskinene kjører i halvformat 50x70 cm. Vi har også flere Xerox, Canon og Oce maskiner.
Til maksimal print kvalitet bruker vi PDF standard filer.

Hva er Adobe PDF filer?
Adobe Portable Document Format (PDF) er den populære standarden for sikker og pålitelig distribusjon og utveksling av elektroniske dokumenter og blir brukt verden over med 10 års suksess.
Adobe PDF er et universelt filformat, sikkrer samtlige skrifttyper, bilder, grafikkelementer og layout i ethvert kildedokument, nesten uansett hvilket program og hvilken plattform, som blir benyttet til å opprette dokumentet.

Adobe PDF filer er kompakte og komplette og kan deles, vises og skrives ut av enhver med den gratis Adobe Reader versjonen. Til dags dato er det distribuert mer enn 500 millioner kopier av programmet.
Du kan konvertere ethvert dokument til Adobe PDF med Adobe Acrobat softwareprodukter, noe som gjør at virksomheter innen grafisk produksjon er i stand til å produsere dine filer på en korrekt måte.


Gode råd for en feilfri PDF:

1. Skrifter/Fonter
Alle skrifter/fonter inkluderes/legges ved. Sørg for at fontene er inkludert ved av levering av din PDF fil.
Pass på kunstig kursiv og fet. Bruk ikke layoutprogrammets mulighet for, å gjøre en skrift fet, kursiv, outline, skygge eller lignende. Bruk alltid skriftfamilier/fonter, hvor de forskjellige varianter av fet, kursiv, outline etc. finnes som skriftsnitt.
Bruk Type1 PostScript skrifter/fonter, True Type og Open Type.

2. Farger
Kontroller at Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og andre programmer ikke bruker forhånds innstillte amerikanske (SWOP) fargedefinisjoner, da dette kan medføre ukorrekt fargegjengivelse.

3. CMYK
Bruk som hovedregel kun CMYK farger i dokumentet. Alle andre farger skal konverteres til CMYK, også RGB. Discountprint fra sier seg et hvert ansvar ved konvertering av farger, da konvertering skjer automatisk.
Fjern de fargene som ikke skal brukes i dokumentet..
Hvis det i dokumentene er brukt Pantone farger, som skal trykkes i CMYK, skal disse være konvertert til CMYK. Ved trykk av få farger, eks. dupleks, kontrolleres disse på egen printer, se etter at alle objekter er med på separasjonene. Office programmer bruker normalt skjerm farger i RGB. Disse må konverteres til CMYK for å kunne brukes i en trykk produksjon. Visse skjermfarger, vil endre utseende når de konverteres til trykk-farger.

4. Illustrasjoner
Bokstaver og tekst i logoer, illustrasjoner eller lignende bør gjøres om til kurver/objekter.
Vær oppmerksom på problematikken rundt gjennomsiktige lag i Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign.

5. Bilder
Bilder som skal brukes i digitaltrykk, bør ha en oppløsning på minimum 150 DPI, når bildet skal gjengis i 100 %.
Strektegninger bør ha en oppløsning på 1200 DPI, når bildet skal gjengis i 100 %.
Et bilde kan tåle en forstørrelse men, dog maksimalt + 120 %.
Arkiver bildene som enkelt fil EPS eller TIF. EPS filer skal ikke arkiveres med overføringsfunksjoner (Transfer Functions).

6. JPEG

Åpnes JPEG bilde gjentatte ganger for siden å bli lagret som, kan det oppstå tydelig kvalitetsforringelse. Kraftig JPEG komprimering (mer enn medium) også forringe kvaliteten.

7. Bildeformater

Et farge- eller gråtone-bildes oppløsning skal avpasses etter den metode, bildet skal gjengis med. Er oppløsningen for lav vil bildet fremstå »hakkete« og uskarpt. Er oppløsningen for høy vil bildet bli tungt og arbeide med + at produksjon vil ta lenger tid.

8. Skjæremerker
For å oppnå et optimalt resultat på det ferdige produkt skal du sette skjæremerker inn for å skjære etter. Det betyr at arkene skjæres etter skjæremerkenes plassering.
For å plassere skjæremerkene riktig er det en god idé å holde teksten min 5 mm inn fra alle kanter i det ferdige format. Evt. illustrasjoner og toneflater som skal gå til kant i det beskjærte format skal ligge 3 mm ut over skjæremerkene.

9. Legg layoutet korrekt
Har du flere oppgaver i samme bestilling skal du gjemme layoutet i én PDF fil med layoutet liggende fortløpende (altså først forside og deretter bakside på alt i oppgaven) eller en fil til hver oppgave med alt layout i (igjen både forside og bakside på hver oppgave).

10. Husk
Endelig oppløsning = grunnoppløsning dividert med størrelse i % X 100. Et billede i 300 DPI får en endelig oppløsning på 150 DPI, hvis det skaleres 200% i et layoutprogram.

Du står selv ansvar for å avlevere en trykklar PDF fil med korrekt grafisk oppsetning. Men husk at det ikke er forbudt å få råd fra vår online service!!

 
Discountprint A/S 2018 © All rights reserved - Tlf: 9006 2494 - E-mail: info@discountprint.no